Frankrijk in Nederland Consulaat-Generaal van Frankrijk in Amsterdam
fontsizeup fontsizedown

 français    Nederlands  

Beginpagina

Nationaliteit / Gedeeltelijke opzegging van het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963

Frankrijk is overgegaan tot opzegging van Hoofdstuk I van het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963 betreffende de beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit. Deze opzegging is van kracht met ingang van 5 maart 2009.

Het gevolg hiervan is dat, met ingang van die datum, de vrijwillige verkrijging door een Franse staatsburger van de nationaliteit van één van de staten die partij zijn bij dit Verdrag (bijvoorbeeld van de Nederlandse nationaliteit) niet meer van rechtswege leidt tot verlies van de Franse nationaliteit.


gepubliceerd op 22 april 2009

Links

Facebook Twitter Google+ Storify Youtube Dailymotion Flickr RSS